Update maatregelen Corona

Begin juni hebben wij het goede nieuws ontvangen dat ook de passagiersvaarten opnieuw kunnen/mogen opgestart worden. Wel zijn er enkele regels die in acht moeten genomen worden.

Wij verduidelijken ze even voor jullie:

  1. Vaarten mogen enkel uitgevoerd worden met passagiers die tot eenzelfde sociale groep behoren. 
  2. 48 uur voor de vlucht zal elke passagier via SMS of email bevestigen dat hij/zij geen enkel symptoom vergelijkbaar met Covid-19 vertoont en dat hij/zij niet in contact is geweest met zieke personen in de voorbije 14 dagen.
  3. Elke persoon dient verplicht  een mondmasker en handschoenen te dragen, en dat vanaf aankomst op het terrein, tijdens de vaart, na de vlucht (tot iedereen het terrein van landing heeft verlaten). 
  4. Alle passagiers krijgen een vaste plaats in de mand en dienen ten allen tijde naar de buitenkant van de mand te kijken.
  5. Alle verplaatsingen naar het opstijgterrein en van het landingsterrein, inclusief het volgen van de ballon tijdens de vaart, gebeuren met inachtneming van de normale regels m.b.t autoverplaatsingen.Dus enkel leden van dezelfde sociale groep, kunnen samen plaatsnemen in 1 auto. De andere zullen separate vervoersmiddelen dienen te gebruiken.
  6. Voor elke zone (bv. startplaats) zal het aantal aanwezige personen beperkt worden tot het strikt minimale aantal dat noodzakelijk is voor de veilige uitvoering van de operaties. Deze personen moeten steeds de social distancing van 1,5m respecteren.
  7. Ieder persoon moet papieren zakdoeken bij zich hebben, en een plastieken zak om persoonlijk afval in op te bergen. Stoffen zakdoeken mogen niet gebruikt worden.
  8. Alleen de crew, de passagiers en hun chauffeur mogen aanwezig zijn bij de voorbereiding mits de social distancing te respecteren.
     
maandag, 6 juli 2020